เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

30 มีนาคม 2553

สัปดาห์รักการอ่าน


ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์รักการอ่าน
วันที่ 2- 8 เมษายน 2553
ชมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้
ค.คนในความทรงจำ
รู้เรื่องรู้จักนักเขียน
สร้างสี สร้างสุข
สร้างสรรค์ งานสวย
กิจกรรมทำของว่างคลายร้อน
กรอบรูปวิทยาศาสตร์ เก็บภาพสวย ๆ ในงานไปอวดเพื่อน

29 มีนาคม 2553

อบรมการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนวันที่ 29 -31 มีนาคม 2553
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา
เข้าร่วมการฝึกอบรม
การจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง
ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง