เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

31 มกราคม 2554

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

                  
ความหมาย "ของไหว้ตรุษจีน"
ไก่  หมายถึง  ความสง่างาม  ขุนนาง  ยศ  และความขยันขันแข็ง  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เป็ด  หมายถึง  สิ่งที่บริสุทธิ์  ความสะอาด  ความสามารถอันหลากหลาย
ปลา  หมายถึง  เหลือกินเหลือใช้  อุดมสมบูรณ์
หมู  หมายถึง  ความมั่งคั่ง
ส้ม  หมายถึง  ความสวัสดี  มหามงคล
กล้วย  หมายถึง  กวักโชคลาภเข้ามา
องุ่น  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม
ท้อ  หมายถึง  อายุยืน
ขนมจันอับ  หมายถึง  ความร่ำรวย
ขนมถ้วยฟู  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม
 


27 มกราคม 2554

สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ค้ำจุน คลายโลกร้อน

                                  
                         
                         

24 มกราคม 2554

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนอนอ้วนชวนตอบเดือนมกราคม

1. วีรัชวิสสุต    สุขเจริญโกศล
2. วีระวรรณ   พิมชะนก
3. เจริญรัตน์  แท่นทอง
4. ด.ช.ศุภกร  บาดาล

10 มกราคม 2554

รางวัลชมเชยห้องสมุดประชาชนดีเด่น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

8 มกราคม 2554

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ


ความเป็นมาของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
นับย้อนเหตุการณ์อุทกภัยอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เมื่อปลายปี พ.ศ.2531 เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช บัญญัติพุทธศักราช 2498 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 เรื่องการให้สัมปทานสิ้นสุดลงดังนั้นการจัดวางโครงการทำไม้ทั่วประเทศต้อง ยุติลงทุกโครงการและพื้นที่ เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดมิให้ถูกทำลายต่อไปพร้อมทั้ง ได้กำหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น "ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

3 มกราคม 2554

วันเด็กแห่งชาติ


คำขวัญวันเด็กปี 2554

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ