เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

27 ตุลาคม 2553

ผู้ได้รับรางวัลหนอนอ้วนชวนตอบ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนอนอ้วนชวนตอบ ตุลา "53
1. วีรัชวิสสุต สุขเจริญโกศล
2. วราภรณ์ แต้วิจิตร
3. อรัญ หากันได้
4. เจริญรัตน์ แท่นทอง
5. ศรัญญา แพประสิทธิ์เวทย์

13 ตุลาคม 2553

หนอนอ้วนชวนตอบปัญหาตุลาคม 53

เทศน์มหาชาติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คำถามประจำเดือน ตุลาคม 2553 นี้ถามว่า เทศน์มหาชาติมีอยู่ด้วยกัน 13 กัณฑ์ประกอบด้วยกัณฑ์อะไรบ้าง
ส่งคำตอบมาที่ library2717@gmail.com ลุ้นรับ 5 รางวัลจากห้องสมุด
ประกาศผลวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ทาง web blog ของห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา