เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

16 กันยายน 2553

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบคำถามเดือนกันยายน

1. ศรัญญา แพประสิทธิเวทย์
2. อุมาพร นิยากาศ
3. นงเยาว์ เฮือนเหลือก
4. บุญสิตา แก้วศรี
5. นิภาพร ใจปทุม

15 กันยายน 2553

" ไม่มีหญิงสาวในบทกวี " คว้ารางวัลซีไรต์ 2553


"ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา เป็นกวีนิพนธ์นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล จนถึงระดับสังคม ไม่ผูกกับยุคสมัย ไม่มีพรมแดน ข้ามมิติเวลา และมิติพื้นที่ มีความลุ่มลึก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ขบคิดและคิดต่อ

14 กันยายน 2553

โรคที่มากับน้ำท่วม

โรคที่มากับน้ำท่วม โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาแดง โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคหัด โรคไข้มาลาเรีย ไข้หวัด โรคเครียดวิตกกังวล และสัตว์มีพิษกัด โรคเหล่านี้ที่สำคัญคือ เชื้อแพร่มากับน้ำ รวมทั้งอาหารที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผล เช่นแผลจากน้ำกัดเท้า พวกนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ จะมีโอกาสติดเชื้อโรคฉี่หนู หรือเล็ปโตสไปโรสิสได้ง่าย เชื้อเล็ปโตสามารถเข้าทางบาดแผลได้เก่งมากครับ เนื่องจากมีความสามารถในการชอนไช
วิธีป้องกัน ต้องสวมรองเท้าบู๊ต ป้องกันน้ำถูกแผล และอย่าเดินลุยน้ำสกปรก ซึ่งถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำ ก็ต้องล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

9 กันยายน 2553

คำถามลุ้นรางวัลเดือนกันยายน 53

เดือนกันยายนมีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ ที่ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รัฐบาลจึงกำหนดให้วันพระราชสมภพดังกล่าวเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ถามว่า วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไร

3 กันยายน 2553

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบคำถามวันแม่แห่งชาติ

1. นางสาวบุบผา ปิ่นระโรจน์ จ.นครปฐม
2. นายสุขุม แววสีทอง จ.ปทุมธานี

3. นายโสภณ ราชปรากฏ จ.ปทุมธานี
4. นางสาวศรัญญา แพประสิทธิเวทย์ จ.ปทุมธานี
5. ด.ช. ศุภกร บาดาล จ.สิงห์บุรี