เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

22 ธันวาคม 2553

สวัสดีปีใหม่ 2554ฤดูดาว ผ่านพ้นอีกหนแล้ว

ดุจดวงแก้วพระมงกุฎ พิสุทธิ์ใส

บูรพา ถึง สุดฟ้า...หิมาลัย

ถนนสายสุดท้าย ถึง ปลายเทียน

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ...ที่รัก

ทุกตัวอักษรประณีตที่ขีดเขียน

ทุก น้ำคำ น้ำใจได้บทเรียน

จงกลกิ่งเทียน ไหวระรัว ม่านหัวใจ

ฝาก ลมพัดผ่านดาว เอาไปฝัน

ถึง ของขวัญวันวาน หวานสดใส

สร้อยแสงจันทร์ บึงหญ้าป่าใหญ่

เรียงร้อยใส่ สรวงฟ้า ธาราตะวัน

ได้เที่ยวล่องท่องไปในอักษร

รู้ละครแห่งชีวิต นิรมิต ฝัน

บรรณารักษ์สรรหามากำนัล

ให้ทุกท่านสราญใจไปทั้งปี

14 ธันวาคม 2553

หนอนอ้วนชวนตอบ ธันวาคม 53

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เดือนธันวาคม53
1. วีรวรรณ พิมชะนก
2. วรัชยา จงคล้ายกลาง
3. ศรัญญา แพประสิทธิ์เวทย์