เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

6 กรกฎาคม 2554

กีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด
กศน.อำเภอลำลูกกาจัดกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ คลอง 8 ลำูลูกกา  โดยมีนายก อบต.ลำลูกกา  นายสุภาพ  ระดมเล็ก  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด