เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

26 เมษายน 2554

วันราชาภิเษกสมรส

              
วันที่ 28 เมษายน นับเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง เพราะนับถอยหลังไปในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรส กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาพระองค์ใหญ่ในพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร
          พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในครั้งนั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ครั้งแรกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั่วไป

20 เมษายน 2554

20 เมษายน วันเกิด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

                        
20 เมษายน พ.ศ. 2454 วันเกิด พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ ปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของไทยเมื่อปี 2518 มีผลงานทั้ง นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล สารคดี ผลงานที่สำคัญได้แก่ สี่แผ่นดิน ไผ่แดง กาเหว่าที่บางเพลง ฯลฯ ท่านได้รับยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2528 ท่านถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 
 พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าจาก 4 สาขา ได้แก่ สังคมศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน

3 เมษายน 2554

4 เมษายน


เหตุการณ์

วันเกิด                                                      

วันถึงแก่กรรม

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล

  • International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action
  • เซเนกัล: วันชาติ