เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

รู้จักเรา


ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เป็นห้องสมุดประชาชนในสังกัดของ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดเพศ วัย
และระดับการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ข่าวสาร
ตลอดจนความบันเทิงทั่วไป ห้องสมุดจึงมีหนังสือ
ที่หลากหลายประเภทไว้บริการ