เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

5 สิงหาคม 2553

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบปัญหาส่งไวได้โชค

รางวัลที่ 1 - 3
1.อุมาพร นิยากาศ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธัญบุรี ม.6 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2. วีรวรรณ พิมชะนก ห้องสมุดจังหวัดปทุมธานี
3. นายสุระพล ชื่นอารมย์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง 40/4 ม. 7 ต.คลองหลวง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12130

รางวัลชมเชย
1. น.ส.วรรณวิสา ดาวราย 50/993 ม.1 ชัยพฤกษ์ รังสิตคลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

2. วราภรณ์ แต้วิจิตร
3. นายสุขุม แววสีทอง 90/179 ม. 6 ถ. เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

4. นางสาวศรัญญา แพประสิทธิ์เวทย์ จ.ปทุมธานี
5. ด.ช. ศุภกร บาดาล จ.สิงห์บุรี

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 53 เป็นต้นไป