เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

20 มิถุนายน 2554

๒๑ มิถุนายน วันดำรงราชานุภาพ

                                          
 เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการพัฒนาประเทศให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นที่ปรึกษาสำคัญในการทำให้ประเทศรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติในสมัยนั้น ด้วย
 ทรงพระปรีชาสามารถและชำนาญงานทางด้านประวัติศาสตร์ พระองค์จึงเป็นบุคคลไทยพระองค์แรก ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปีพ.ศ. 2505 และทรงได้รับการถวายพระนามว่า "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"

12 มิถุนายน 2554

๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

                           
เนื่องด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิตเอบีโอ และจากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้ได้รับรางวัลโนเบล และถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานการบริการโลหิตของโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) และเชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง โดยเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547

8 มิถุนายน 2554

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา  จัดแสดงประวัติและผลงานนักเขียนยอดนิยม เช่น พนมเทียน , ทมยันตี , ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช , กฤษณา  อโศกสิน ,แก้วเก้า , รงษ์  วงษ์สวรรค์  เพื่อให้เกียรติและร่วมรำลึกถึงเนื่องในโอกาส วันนักเขียน 5 พฤษภาคม

5 มิถุนายน 2554

8 มิถุนายน วันทะเลโลก

                     


วันทะเลโลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World Ocean Day เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้ ก็เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว ที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ อุทยานสัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล