เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

15 พฤษภาคม 2553


ในแต่ละปีมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่หลายวัน และในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีวันที่สำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันวิสาขบูชา คือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ ณ ปัจจุบันนี้ วันวิสาขบูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ "วันสำคัญของโลก" ( Vesak Day )