เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

11 กรกฎาคม 2553

เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน

ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ โซนซี 1-2 และพลาซ่า รวม 5 วัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แนวคิดการจัดงานในครั้งนี้คือ “เด็กฉลาด ชาติเจริญ”
เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนอนสนทนา