เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

22 ธันวาคม 2553

สวัสดีปีใหม่ 2554ฤดูดาว ผ่านพ้นอีกหนแล้ว

ดุจดวงแก้วพระมงกุฎ พิสุทธิ์ใส

บูรพา ถึง สุดฟ้า...หิมาลัย

ถนนสายสุดท้าย ถึง ปลายเทียน

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ...ที่รัก

ทุกตัวอักษรประณีตที่ขีดเขียน

ทุก น้ำคำ น้ำใจได้บทเรียน

จงกลกิ่งเทียน ไหวระรัว ม่านหัวใจ

ฝาก ลมพัดผ่านดาว เอาไปฝัน

ถึง ของขวัญวันวาน หวานสดใส

สร้อยแสงจันทร์ บึงหญ้าป่าใหญ่

เรียงร้อยใส่ สรวงฟ้า ธาราตะวัน

ได้เที่ยวล่องท่องไปในอักษร

รู้ละครแห่งชีวิต นิรมิต ฝัน

บรรณารักษ์สรรหามากำนัล

ให้ทุกท่านสราญใจไปทั้งปี

2 ความคิดเห็น:

 1. เพราะจังเลยต่ะ
  เวียงแว่นฟ้า หนึ่งฟ้าดินเดียว มั่น
  รักเสราดารัล อันอ่อนหวาน
  มิตรภาพตราบสิ้นกาลนาน
  เชื่อมประสาน สายใจ ไปนิรันดร์

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ คุณRemuslupin ที่ช่วยต่อกลอนเพราะๆค่ะ

  ตอบลบ

ตัวหนอนสนทนา