เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

28 มีนาคม 2554

เฉลยหนอนอ้วนชวนตอบเืืดือนมีนาคม

คำถาม  ประเทศไทยมีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจากรัสเซีย 3 คน คือใครบ้าง
เฉลย เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 54 รัสเซียได้มอบรางวัลเกียรติยศแก่บุคคลสาขาต่างๆซึ่งประเทศไทยมีผู้ได้รับรางวัล 3 คน คือ
1.นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
3. นายเกรียงไกร วุฒิวรกุลชัย
รายชื่อผู้ไ้ด้รับรางวัล 
1. ศรัญญา   แพประสิทธิ์เวทย์
2. วีระวรรณ   พิมชะนก
3. เจริญรัตน์   แท่นทอง
4. วรัชยา   จงคล้ายกลาง
5. พลฯ ชนะชัย  พลับพลาไชย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนอนสนทนา