เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

12 มิถุนายน 2554

๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

                           
เนื่องด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิตเอบีโอ และจากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้ได้รับรางวัลโนเบล และถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานการบริการโลหิตของโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) และเชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง โดยเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนอนสนทนา