เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

21 กุมภาพันธ์ 2554

วรรคเพชรวรรณกรรม

"ทรงชิงชังคนชั่ว  คนโกง  เป็นที่สุด "กฎหมาย" ของเจ้าหลวงองค์นี้แปลกประหลาด  ทรงมีความเห็นไม่เหมือนใคร  ด้วยทรงเห็นว่า  คนลักเล็กขโมยน้อย  แอบเด็ดพริก มะเขือ พืชผัก ของผู้อื่น โทษต้องหนักกว่านักโทษฆ่าคน  เหตุผลของพระองค์มีว่า  ผู้ไร้สิ้นซึ่งปัญญา  ไม่สามารถแม้ปลูกผักหญ้ากินเอง  คือ มนุษย์ผู้เกียจคร้านแลรกโลก  นอกจากไม่ทำมาหากินใดๆ  ยังรบกวนเบียดเบียนผู้ดำรงชีพโดยสุจริต ถือเป็นการเอาเปรียบ อย่างร้ายแรง
.............เวียงแว่นฟ้า   โดย  กฤษณา  อโศกสิน........................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนอนสนทนา