เที่ยวล่องท่องไปในอักษร รู้ละครแห่งชีวิตนิรมิตฝันบรรณารักษ์สรรหามากำนัล เชิญทุกท่านสราญใจไปทุกปี

24 กุมภาพันธ์ 2554

เฉลยหนอนอ้วนเดือนกุมภาพันธ์

แม่น้ำทั้ง 5 ได้แก่
คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหิ


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
1. ดร.ธัชพงศ์   กตัญญูกุล
2. วรัชยา  จงคล้ายกลาง
3. เกสรี    วุดถ้อง
4. พลฯ เอกพล  วัฒนมะระ
5. พลฯ คมสันต์    ละว้า
6. พลฯ พรชัย   ศรีเมือง
7. พลฯ อริสมันต์  พลีขันธ์
8. พลฯ กิตติพงศ์   เขม้นงาน
9. พลฯ จุฬาชัย  จุแดงทุม
10. พลฯ ธนะชัย    พลับพลาไชย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนอนสนทนา